виж Количката е празна

Цена:


LIVOLO механизми

Сензорен механизъм за единичен ключ LIVOLO

%
42,70 лв.
25,00 лв.

Сензорен механизъм за двоен ключ LIVOLO

%
54,40 лв.
35,00 лв.

Сензорен механизъм за димер LIVOLO

66,20 лв.
43,03 лв.

Сензорен механизъм за девиаторен ключ LIVOLO

66,20 лв.
43,03 лв.

Сензорен механизъм за двоен девиаторен ключ LIVOLO

80,00 лв.
52,00 лв.

Сензорен механизъм за единичен ключ с таймер LIVOLO

43,00 лв.
27,95 лв.

Сензорен механизъм за единичен ключ бутон LIVOLO

43,00 лв.
27,95 лв.

Сензорен механизъм за управление на щори LIVOLO

80,00 лв.
52,00 лв.

Сензорен механизъм за единичен ключ с дистанционнен контрол LIVOLO

66,50 лв.
43,23 лв.

Сензорен механизъм за двоен ключ с дистанционнен контрол LIVOLO

85,00 лв.
55,25 лв.

Сензорен механизъм за единичен димер с дистанционнен контрол LIVOLO

90,00 лв.
58,50 лв.

Сензорен механизъм за единичен девиатор с дистанционнен контрол LIVOLO

90,00 лв.
58,50 лв.