Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Няма нищо поръчано
Каталог
Ключове и контакти
OPTONICA LED

КИНЕТИК

Енергията в природата, може да бъде добита от много източници – вода, вятър, слънчеви, топлинни, горива и т.н. Тези принадлежат, към мощните енергоизточници, които носят огромни икономически ползи, при използването им. Съществуват други енергийни източници, така наречените микро-енергийни източници, при които на пръв поглед добиването им и използването им не изглеждат рентабилни. Към тях спада и всяка форма на кинетична енергия. Хората през годините са се научили да използват кинетичната енергия в своя полза. Примери за това са автоматичните часовници, които използват кинетичната енергия, генерирана от движенията на човека, който го носи. Събирането на енергия, генерирана от вибрациите при работата на машина, може да бъде превърната в електричество. Също така електромагнитните вълни във въздуха, могат да бъдат трансформирани отново в електричество. Въпреки че, събирането и акумулирането на този тип микро-енергия е изключително трудно, по разумен и ефективен начин за добиване на достатъчно количество енергия, тя от своя страна, може да донесе огромни икономически ползи. Накратко казано, колкото повече практическо приложение намира използването на тази енергия, толкова по-осезаемо ще бъде намалена употребата на изчерпаеми енергоизточници, намалявайки въглеродните емисии и спасявайки Земята!

Филтри
Подреди по